Ronjenje u Hrvatskoj

Ovo je izvrsna knjiga za sve kategorije ronilaca, ali ostavlja snažan dojam i želju za proširenjem vlastitih vidika kod onih koji još nisu upoznali svijet podmorja.

Miro Andrić, svjetski priznat fotograf i snimatelj, jasno i slikovito kroz 116 ronilačkih lokacija, na 250 stranica, s više od 800 fotografija, skica, savjeta i upozorenja, šalje poziv za posjet Hrvatskome podmorju.

Dodatak knjizi interaktivni je DVD koji sadrži video prikaz ronilačkih lokacija

Jezične inačice knjige: hrvatski, engleski, njemački

Izdavač
Car Herc d.o.o., Zagreb, Strmečkoga 6a

Autor
Miro Andrić

Urednik
Mijo Knezović

Tekstovi
Miro Andrić, Mijo Knezović

Prilozi
Ivica Ćukušić, Hrvoje Vrdoljak, Ivan Sršen, Nikola Bišćan, Karla Andrić

Recenzenti
Biologija: Doc. dr. sc. Petar Kružić, Ronjenje: Kamilo Čuljak, Boris Jelenović, Željko Momić, Željko Kamerla, Hinko Car, Sanjin Valerijev, Zvonimir Švrljuga, Andreas Krön, Dražen Peranić, David Šprlja, Leo Novaković, Dragan Laković, Igor Glavičić, Ksenija Petrinović, Zvonko Nađ, Marko Frlan, Mario Orlandini, Antun Perušina, Boris Obradović

Fotografija
Miro Andrić

Lektura
Marina Čubrić, prof.

Prijevod
Engleski - Marina Budimir, Tamara Budimir
Njemački - Aleksandar Pavuna

Prijelom
Alteda Studio d.o.o. - Darijo Jamić

Naslovnica
Alteda Studio d.o.o. - Darijo Jamić

Priprema videa
Nikola Bišćan, Igor Knižek, Zorana Andrić

DVD autoring - Jurica Beroš

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 717703.
ISBN 978-953-97748-4-2

Tisak
Grafički zavod Hrvatske