Kozica u vlasulji

Kozica (Periclimenes sp.) u vlasulji (Anemonia sulcata);

3 cm; na 35 m, rujan,

sliv Neretve