Plosnoglavac resasti

Plosnoglavac resasti (Tethys fimbria);

30 cm; na 5 m, ozujak,

Makarska rivijera, Basko polje